Γιάννης Ζαράγκαλης
Ηθοποιός, τραγουδιστής

Βασιλίνα Κατερίνη
Ηθοποιός

Χρήστος Κραγιόπουλος
Ηθοποιός

Ελένη Λύρα
Ηθοποιός

Άννα Τζανακάκη
Ηθοποιός, τραγουδίστρια

Γιάννης Τσούτσιας
Ηθοποιός, μουσικός